Tarot Tổng Hợp

Lá Six of Pentacles – Gummy Bear Tarot

Six of Pentacles

Lá Six of Pentacles trong bộ Gummy Bear Tarot

Hai chú gấu rách rưới đang quỳ 호크마 종합 주석 다운로드. Một chú gấu lịch lãm đang cầm một cán cân và bố thí. Chú gấu ấy ban phát của cải cùng với các học trò của mình 다운로드.

ĐIỂM MẠNH: Khả năng cho và nhận như nhau 다운로드. Việc dự phần vào niềm vui. Sẵn sàng học hỏi, chấp nhận thay đổi. Sự chắc chắn rằng bạn đang được dẫn dắt bởi một quyền lực cao hơn 네모고딕. Những gì bạn cho người khác, cũng có nghĩa là bạn cho chính mình.

ĐIỂM YẾU: Cho rằng mình hơn người khác hoặc thua người khác, không bao giờ ở cùng đẳng cấp 다운로드. Ganh tỵ. Cay đắng. Ngạo mạn. Muốn trở thành một người thầy mà không bao giờ có được một người học trò. Khao khát được công nhận 다운로드. Bạn trở nên tốt hơn bằng cách làm cho những người khác cảm thấy tồi tệ hơn.

LỜI KHUYÊN: Hãy tìm kiếm những người thầy từ bên ngoài lẫn bên trong 원트크 일판 다운로드.

Sách Gummy Bear Tarot – Dietmar Bittich

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Gummy Bear Tarot

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close