Tarot Tổng Hợp

Lá Five of Swords – Wild Unknown Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài Five of Swords Bộ Bài Wild Unknown Tarot

Hủy hại bản thân

Lá Five of Swords - Wild Unknown Tarot 4

Lại một lá bài cảnh báo nữa, Five of Swords mô tả sự hủy diệt của bản thân. Bạn sẽ bị lôi kéo vào một tình huống khác hay một cuộc tranh luận mà bạn biết phải ngăn chặn. Sự ích kỉ và khát khao sức mạnh sẽ dẫn bạn đến thất bại. Đau đớn và bất hòa là kết quả.

Related Articles

Trả lời

Back to top button