Tarot Tổng Hợp

Lá Seven of Wands – Black Cats Tarot

Seven of Wands

Ý nghĩa lá Seven of Wands trong bộ Black Cats Tarot

Can Đảm. Vì nỗi sợ hãi bóp méo sự nhận biết của chúng ta về mọi thứ, chúng ta cần phải cố gắng bình tĩnh đối đầu với hiểm nguy. Can đảm và có một cái đầu lạnh sẽ giúp đỡ chúng ta.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button