Tarot Tổng Hợp

King of Cups – Animism Tarot

King of Cups: The Humpback Whale – Cá nhà táng

чк

Một phần đại dương là của nó. Nó là hiện thân của sự hòa hợp: yêu thương, dịu dàng và trên hết là sự nhân từ. Nó rất công bằng trong mọi phán xét, nhưng lại là một kẻ thấu hiểu, kiên trì và tốt bụng, đón nhận bất cứ ai cần đến nó. 

The Whale: sự chữa lành, sự thấu hiểu sự cân bằng, tri thúc, sự thanh thản, sự giao tiếp.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close