Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Ngôi Trường Thần Bí của Paul F. Case

Trải Bài Tarot – Ngôi Trường Thần Bí của Paul F 다운로드. Case

Paul Foster Case là một nhà văn và cũng là một nhà huyền học 호크마 종합 주석 다운로드. Ông lập nên ngôi trường B.O.T.A – Builders of the Adytum để nghiên cứu huyền học và tổ chức các lớp học bói bài Tarot 다운로드. Ngôi trường này vẫn còn tồn tại đến ngày nay, cung cấp kiến thức về những lĩnh vực siêu hình phi vật chất. Mọi bài học đều được đem ra trải nghiệm thực tế để các học viên có thể thấu hiểu một cách trọn vẹn 다운로드.

Trải bài này được xếp theo hình tròn, biểu tượng cho sự toàn vẹn, hợp nhất và vĩnh cửu 네모고딕.

Trải Bài Tarot - Ngôi Trường Thần Bí của Paul F. Case 1

1 다운로드. Tôi làm thế nào để có thể thay đổi dự cảm của mình?

2 다운로드. Tôi nên có hành động cụ thể nào để đánh thức nguồn năng lượng tiềm ẩn của bản thân?                            

3 원트크 일판 다운로드. Sức mạnh nào còn đang ngủ yên trong tôi?

4 Putty download. Tôi cần phải trải nghiệm những gì?

5 거미숲. Tri thức nào đang đợi tôi lĩnh ngộ?

6. Cuộc sống của tôi sẽ trở nên như thế nào sau sự việc này?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close