Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Cuộc Đời Thi Vị của Rumi

Trải Bài Tarot – Cuộc Đời Thi Vị của Rumi

*Chú thích: Rumi là nhà thơ người Ba Tư, sinh ngày 30/09/1207 다운로드. Ông cũng là một nhà thần học, theo đuổi đạo khổ hạnh và bí thuật phái Hồi giáo.

Thơ ca của Rumi vượt qua khỏi mọi ranh giới của dân tộc, quốc gia và cả lề lối tôn giáo thời bấy giờ 다운로드. Trải bài này dùng những câu trích dẫn nổi tiếng của ông để soi tìm sự phân ưu bày tỏ tâm tư cũng như niềm cảm hứng 사피엔스 다운로드.

Note: Mỗi câu hỏi đều ở dạng câu trích dẫn trong thơ 신나는 노래 mp3 다운로드. Mình giữ nguyên lời tiếng Anh nhưng vẫn dịch phần câu hỏi.

Trải Bài Tarot - Cuộc Đời Thi Vị của Rumi 1

1 다운로드. “What you are seeking, seeks you.”
Bạn tìm kiếm điều gì 마인 크래프트 1.12.2 스마트무빙?

2. “Don’t grieve. Anything you lose comes round in another form.”
Bạn đã đánh mất những gì 다운로드?

3.  “The wound is the place where Light enters you.”
Bạn đã học được những gì 다운로드?

4. “Lovers don’t finally meet somewhere 다운로드. They’re in each other all along.”
Ai là nửa kia của cuộc đời bạn 다운로드?

5. “Why do you stay in prison when the doors are wide open?”
Thứ gì kiềm chân bạn?

6. “Be like melting snow, wash yourself of yourself.”
Bạn đánh mất nhận thức bản thân như thế nào?

7. “The lion is most handsome when looking for food.”
Bạn nên nuôi dưỡng tâm hồn mình như thế nào?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close