Tarot Tổng Hợp

Lá Eight of Cups – Paulina Tarot

Eight of Cups

Lá Eight of Cups - Paulina Tarot

Trên con đường tìm kiếm những khám phá mới, một quý ông đi qua một cây cầu, tượng trưng cho khao khát được thay đổi. Con thỏ giúp anh ta sử dụng trực giác của mình, và con bướm dẫn đường cho anh tìm đến sự chuyển đổi.

Nghĩa xuôi: Một con đường khám phá mới, nhu cầu cần phải tiến về phía trước, một bước ngoặt, tìm kiếm sự thật bên trong.

Nghĩa ngược: Sự liều lĩnh, sự tách rời, nguy cơ thiếu thận trọng, khinh suất.

Sách Paulina Tarot – Paulina Cassidy

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Paulina Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button