Tarot Tổng Hợp

Lá Eight of Cups – Paulina Tarot

Eight of Cups

Lá Eight of Cups - Paulina Tarot

Trên con đường tìm kiếm những khám phá mới, một quý ông đi qua một cây cầu, tượng trưng cho khao khát được thay đổi origin 9 0. Con thỏ giúp anh ta sử dụng trực giác của mình, và con bướm dẫn đường cho anh tìm đến sự chuyển đổi.

Nghĩa xuôi: Một con đường khám phá mới, nhu cầu cần phải tiến về phía trước, một bước ngoặt, tìm kiếm sự thật bên trong 안드로이드 웹 동영상 다운로드.

Nghĩa ngược: Sự liều lĩnh, sự tách rời, nguy cơ thiếu thận trọng, khinh suất 다운로드.

Sách Paulina Tarot – Paulina Cassidy

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Paulina Tarot

Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close